"กิจกรรมวิ่งแบบอบอุ่นหัวใจ เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 90 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย"

"และเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของครอบครัวเรยีนา ฯ และนำไปสมทบทุนสร้างอาคารพลศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมีความแข็งแรงทั้งกายและใจไปด้วยกัน"

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์